Caso de aborto. Terapia da posesión espiritual.

Caso de aborto. Terapia da posesión espiritual.

Caso de aborto. Terapia da posesión espiritual. Figura 5.

Figura 5.

A BEG (Bioelectrografía) corresponde a unha muller de trinta e cinco años que perdeu un embarazo de tres meses como consecuencia dun accidente. A muller refería medo e culpa porque o accidente se debeu a unha imprudencia súa. A BEG foi obtida durante a sesión de regresión, xusto no momento en que a paciente expresou o seguinte:

«Neste momento sinto que o bebé está dentro da miña cabeza».

Na parte superior da BEG obsérvase unha imaxe vermella amarelenta con forma fetal evidente. Obsérvese que a imaxe fetal contén a enerxía do «eu» que está completamente ausente na paciente. Pode verse tamén nítidamente o cordón enerxético que une a imaxe fetal á enerxía vital da paciente; aínda así, dita enerxía está conservada.

Imaxe da BEG: Raúl Torres, do libro do Doutor José Luís Cabouli. Terapia de la posesión espiritual. Técnica y práctica clínica (Terapia da posesión espiritual. Técnica e práctica clínica). Editorial Índigo. Página 397.
Tradución á lingua galega: Vicenzo Reboleiro González.