The presence of the past in our lives.

The presence of the past in our lives.

https://youtu.be/_uB-ExOE7hM

Online talk offered by Doctor José Luís Cabouli at the Past Lives Therapy (PLT) free seminar organized by Lili Bosnic (https://lilibosnic.com/) on Saturday, May 29 and Sunday, May 30, 2021. Conducted by Doctor Bibiana Bistrich.

«YouTube» Post Profile: «Doctor Cabouli. Terapia de Vidas Pasadas» («Doctor Cabouli. Past Lives Therapy»). Date of publication on «YouTube»: Tuesday, September 28th, 2021. Duration: 1 hour, 26 minutes and 23 seconds. Language: Spanish.

Post English translation: Núria Comas Viladrich.

A case of misscarriage. Infographic text in Galician language.

A case of misscarriage. Infographic text in Galician language.

Animated Galician flag.We have available to Galician language speaker’s Internet users the page with the text of the infographic (BEG) of a patient who had lost her baby while pregnant due to an accident.

We are grateful to Doctor José Luís Cabouli for the facilities provided and to the Galician Language Teacher Vicenzo Reboleiro González for the translation of the text into Galician tongue.

Website’s team “In body and soul“.
Wednesday, December 1st 2021.
Post English translation: Núria Comas Viladrich.

Link to the page in Galician language:

Caso de aborto. Terapia da posesión espiritual (A case of abortion. Spiritual possession therapy).
«A BEG (Bioelectrografía) corresponde a unha muller de trinta e cinco años que perdeu un embarazo de tres meses como consecuencia dun accidente. A muller refería medo e culpa porque o accidente se debeu a unha imprudencia súa. A BEG foi obtida durante a sesión de regresión, xusto no momento en que a paciente expresou o seguinte: “Neste momento sinto que o bebé está dentro da miña cabeza” (…)».
Imaxe da BEG: Raúl Torres, do libro do Doutor José Luís Cabouli. Terapia de la posesión espiritual. Técnica y práctica clínica (Terapia da posesión espiritual. Técnica e práctica clínica). Editorial Índigo. Página 397.
Tradución á lingua galega: Vicenzo Reboleiro González.

Doctor Viviana Zenteno bibliography in Galician language.

Doctor Viviana Zenteno bibliography in Galician language.

Animated Galician flag.Galician language speakers Internet users can now access Doctor Viviana Zenteno bibliography page, with the synopsis of each of her books published to date, in their language.

We are grateful to Doctor Zenteno for the facilities provided and to the Galician language teacher Vicenzo Reboleiro González for translating this page into the language of Eduardo Pondal.

Website’s team “In body and soul“.
Wednesday, December 1st 2021.
Post English translation: Núria Comas Viladrich.

Link to the page in Galician language:

Bibliografía da Doutora Viviana Zenteno (Doctor Viviana Zenteno’s Bibliography).
Tradución á lingua galega: Vicenzo Reboleiro González.