Curs bàsic de teràpia de vides passades amb el Dr. José Luís Cabouli. 25-26-27 de gener 2019. Barcelona.

Curs bàsic de teràpia de vides passades amb el Dr. José Luís Cabouli. 25-26-27 de gener 2019. Barcelona.

Aquest és un curs d’introducció a la Teràpia de Vides Passades (TVP) dirigit als que vulguin conèixer i informar-se sobre aquesta alternativa terapèutica sense efectuar un entrenament formal complet.

El curs consta de cinc classes que es dicten divendres tarda, dissabte i diumenge en l’horari de 16 a 20h divendres i de 10 a 20h el cap de setmana, en les quals s’expliquen els conceptes fonamentals de la TVP, la tècnica bàsica de regressió, el treball terapèutic de les experiències traumàtiques en vides passades, vida fetal i naixement, i com s’efectua l’anamnesi en TVP.

Cada classe es divideix en una part teòrica i una part pràctica durant la qual el Dr. Cabouli realitza una regressió didàctica per sorteig entre els assistents.

El curs està dirigit a terapeutes, professionals de la salut i d’altres disciplines que vulguin adquirir un coneixement diferent sobre la gènesi i resolució dels conflictes emocionals amb els que solen enfrontar-se a diari com així també a aquelles persones que desitgin aprofundir en el seu desenvolupament interior.

A més dels terapeutes interessats a conèixer una alternativa terapèutica diferent, el curs pot ser de particular interès per obstetres, pediatres i aquells professionals que treballen en cures pal·liatives o bé acompanyant a pacients en estat terminal.

En finalitzar el curs es lliura certificat d’assistència.

Programa del Curs Bàsic de Teràpia de Vides Passades.

Classe 1.

Introducció general; les premisses bàsiques sobre les quals s’assenta la Teràpia de Vides Passades (TVP). La dimensió atemporal de l’ànima, l’atrapament de la consciència i el concepte de la multisimultaneïtat. Experiència exclosa de la consciència, experiència responsable i experiència traumàtica. Símptoma: la via d’accés a l’experiència exclosa de la consciència.

Regressió didàctica a càrrec del Dr. José Luis Cabouli.

Classe 2.

Tècnica bàsica de regressió. Treball terapèutic de l’experiència traumàtica. Com es condueix la sessió terapèutica.

Regressió didàctica a càrrec del Dr. José Luis Cabouli.

Classe 3.

L’experiència de la mort. Treball terapèutic de les diferents experiències de morts traumàtiques.

Regressió didàctica a càrrec del Dr. José Luis Cabouli.

Classe 4.

Vida fetal i naixement. Influència de les emocions, creences maternes i esdeveniments externs en el psiquisme del fetus. Treball terapèutic d’esdeveniments que poden ocórrer en el naixement: cesària, anestèsia general, fòrceps i circular de cordó entre d’altres.

Regressió didàctica a càrrec del Dr. José Luis Cabouli.

Classe 5.

Anamnesi en TVP: entrevista inicial que condueix el terapeuta i que difereix de la història clínica clàssica. Mandats i promeses: afirmacions positives o negatives que funcionen com a programadors de conductes des de l’inconscient.

Regressió didàctica a càrrec del Dr. José Luis Cabouli.

Lloc del curs: Hotel Villa Emília.

Carrer Calàbria nº 115

08015 Barcelona.

Import: 250 € (Reserva de 100 € i la resta el dia d’inici del curs).

Organitza:

WA LAM Holistic health institute.

Tel: 693932825 (What app).

E-Mail:

walambarcelona@gmail.com

Web:

https://www.walambarcelona.com/

Enllaç de la informació original en castellà:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPDDE6KHgkMRKlj21fA8EJP5VjesNNLXsY2r0RyyH8TzlPgQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link