Crida Ca

Crida del web «En cos i ànima».

Els practicants de la Teràpia de Vides Passades (TVP) i de la Teràpia de la Possessió Espiritual (TPE), cadascun des de diferents estils i variants de tractament i mitjançant l’estudi de nombrosos casos, ens informen que som ànimes que anem de cos en cos. De l’estudi d’aquests casos deduïm que la reencarnació o metempsicosi és la via natural d’aprenentatge i perfeccionament de les ànimes.

Aquests terapeutes col·laboren en el perfeccionament de les ànimes tot descobrint i ajudant a resoldre en els seus pacients diferents formes de patiment humà. Atenent el nombre de persones encarnades actualment existents en el Món, fent a més una estimació aproximada del nombre d’ànimes desencarnades i tenint en compte els diferents fets traumàtics individuals i col·lectius, no resolts, viscuts per la totalitat de la Humanitat del planeta Terra al llarg de la seva història, ¿quina és la magnitud de la xifra dels conflictes traumàtics del passat, de diferents tipus, pendents de resoldre que afecten aquest total d’ànimes encarnades i desencarnades? Probablement centenars de milers de milions.

Per ajudar a impulsar aquesta titànica labor de resolució i millora de la consciència anímica o espiritual que abasta la Humanitat sencera, un lloc web que comença amb un nombre reduït de pàgines, que inclogui la descripció d’alguns casos resolts, però que vagi incrementant el seu contingut a un nombre cada cop major d’idiomes, pot ser una eina molt efectiva per arribar als individus de tots els pobles del Món, fent servir una de les eines de l’ànima col·lectiva de cada poble, que és la seva respectiva llengua vernacla.

Us animem a col·laborar en aquest projecte ajudant de diferents maneres. Traduint i corregint el més correctament possible les seves pàgines. També recuperant, i si cal corregint d’acord amb l’original, les cites ja traduïdes dels autors esmentats en els casos en què hi hagi edicions ja fetes de l’idioma a traduir. Benvingudes seran les col·laboracions pel que fa al vessant tècnic i estètic del projecte. Qui vulgui fer una aportació econòmica la podrà fer directament a la persona o persones que hi han col·laborat i que necessiten una remuneració, doncs en aquest projecte es tracta d’estalviar burocràcia administrativa. Totes les persones i col·lectius que participin en aquest projecte, si així ho volen, podran figurar amb el seu nom en la pàgina d’agraïments i a més en les pàgines en les quals hi han participat expressament.

La nostra Humanitat avança ràpidament des de certs vessants de la investigació científica i tècnica, però pateix un gran endarreriment des del coneixement de la realitat espiritual, la qual cosa comporta també un gran endarreriment ètic. Aquesta situació posa en risc la continuïtat de la vida en aquesta gran escola que és el nostre planeta. Amb el present projecte, que comença amb una informació bàsica i no té perquè ser l’únic, volem ajudar a compensar aquest desequilibri i estimular a d’altres projectes que vulguin arribar més lluny.

Equip del lloc web En cos i ànima.
Dimarts, 21 de gener del 2020.