El Testimoni d’Evelyn del Doctor Brian Weiss en esperanto.

El Testimoni d’Evelyn del Doctor Brian Weiss en esperanto.

Bandera de l'esperanto animada.Us informem ja disposem de la traducció a l’esperanto de l’anomenat Testimoni d’Evelyn, del Doctor Brian Weiss.

Aquesta traducció és un homenatge a les persones que estan defensant l’ús compartit d’una llengua que no sigui exclusivament originària de cap nació, però que sigui de totes, per a que tots els éssers humans del planeta Terra ens entenguem, deixant la resta de llengües vernacles en igualtat de condicions i fent que cap llengua ni cultura estigui per sobre o per sota de cap altra.

Recordem que hi ha algun altre autor, com David Topí, que afirma l’existència d’una llengua d’aquestes característiques més enllà dels limitats confins del nostre planeta, llengua a la qual ell anomena irdin. Hipòtesi que, de confirmar-se, seria la demostració que el projecte sobre el que es basaria el nostre esperanto és una excel·lent idea que finalment hauria reeixit, encara que sigui amb un altre instrument.

La pàgina traduïda, a més, constitueix una crida al respecte envers els col·lectius diferents al propi. En aquest cas, el respecte envers les altres ètnies i nacions, lliçó que es pot aplicar a qualsevol relació entre grups de diferents condicions.

Associació Catalana d'Esperanto. Logotip.Agraïm la traducció un cop més a Alfons Tur García que ha fet possible aquest text en la llengua internacional de la que el Doctor Ludwik Zamenhof és el primer artífex. Agraïm també a l’Associació Catalana d’Esperanto les facilitats atorgades.

Equip del lloc web «En cos i ànima».
Divendres, 6 d’agost del 2021.

A continuació us informem de l’enllaç de l’entrevista disponible en esperanto:

Respekti la alikondiĉajn individuojn. La atesto de Evelyn (Respectar els individus de les altres condicions. El testimoni d’Evelyn).
Tiu ĉi kazo de D-ro Brian Weiss apartenas al paciento kiu prenas la nomon Evelyn, kie evidentiĝas la neceso lerni respekti la homojn kiuj apartenas al alies aro.
D-ro Brian Weiss. Same Soul, Many Bodies (Multaj korpoj, unu animo).
Tradukis: Alfons Tur Garcia.