Conferència «La vida abans de néixer» amb el Doctor Cabouli, 29-8-2020.

Conferència «La vida abans de néixer» amb el Doctor Cabouli, 29-8-2020.

Elaia. Associació Cultural de Dones del Soleràs.Elaia. Associació Cultural de Dones del Soleràs.

Conferència: dissabte, 29 d’agost a les 19h30’ a la sala polivalent del Soleràs.

La conferència no es suspèn. Es durà a terme a la sala polivalent respectant el límit d’aforament del 50% del total.

«La vida abans de néixer»

Doctor José Luís Cabouli.Un dels períodes més fascinants de la nostra història personal.

Impartit pel Doctor José Luís Cabouli, amb 33 anys d’experiència en Teràpia de vides passades (TVP) i autor de 7 llibres.

El Doctor Cabouli compartirà la seva experiència clínica en el treball amb la vida intrauterina dins del marc de la Teràpia de Vides Passades.

El Doctor José Luis Cabouli es va graduar de metge per la Universitat de Buenos Aires el 1974, formant-se en primer lloc com a cirurgià. El 1988 abandonà l’exercici de la cirurgia per dedicar-se exclusivament al desenvolupament i pràctica de la Teràpia de Vides Passades (TVP). La TVP és una tècnica terapèutica que consisteix a portar a la consciència els traumes no resolts ocults a nivell inconscient i que des d’allí originen molts dels conflictes emocionals que ens pertorben en la vida quotidiana. Aquests traumes poden tenir origen en experiències de vides anteriors, de la vida intrauterina, del naixement com així també en la primera infància i edats posteriors de la vida actual.

Llibre «La vida antes de nacer». Portada.En aquesta conferència el Doctor Cabouli es referirà en particular a «La Vida abans de Néixer». Aquest és un dels períodes més fascinants de la nostra història personal. Dins el ventre matern el nadó pot percebre els estats emocionals i conflictes de la mare i del seu entorn familiar i reaccionar davant d’això. Davant el rebuig, l’agressió o la indiferència el nadó pot reaccionar amb impotència, culpa o pànic entre altres emocions originant així pautes de conducta i conflictes emocionals que es manifestaran més tard en la seva vida d’adult. Però a més el nadó en desenvolupament és una consciència que porta amb si la seva pròpia personalitat i el record de les seves experiències anteriors que s’esborraran de la seva memòria conscient a partir del moment del naixement.

Bibliografia del Doctor Cabouli:

  • «Terapia de Vidas Pasadas. Técnica y práctica» («Teràpia de Vides Passades. Tècnica i pràctica»). 320 pàgines.

  • «El Viaje del Alma. Experiencias de la vida entre las vidas» («El Viatge de l’Ànima. Experiències de la vida entre les vides»). 224 pàgines.

  • «La Vida antes de Nacer. Viaje al origen de nuestra historia personal» («La Vida abans de Néixer. Viatge a l’origen de la nostra història personal»). 256 pàgines.

  • «El Trabajo del Alma. ¿Qué es la Terapia de Vidas Pasadas?» («El Treball de l’Ànima. ¿Què és la Teràpia de Vides Passades?»). 128 pàgines.

  • «Terapia de la Posesión Espiritual. Técnica y práctica clínica» («Teràpia de la Possessió Espiritual. Tècnica i pràctica clínica»). 360 pàgines.

  • «El Propósito del Alma. Cuál es nuestra misión en esta vida» («El Propòsit de l’Ànima. Quina és la nostra missió en aquesta vida»). 192 pàgines.

  • «Atrapamiento y recuperación del alma. Terapia de Vidas Pasadas: un nuevo paradigma» («Atrapament i recuperació de l’ànima. Teràpia de Vides Passades: un nou paradigma»). 256 pàgines.

Tots els llibres han estat editats per «Ediciones Continente».