Objectius Ca

Objectius.

La creença que només vivim una sola encarnació està molt estesa arreu del Món. A més, a les civilitzacions d’Occident estem impregnats d’aquesta mentalitat moderna de viure la vida en la immediatesa sense preocupar-nos excessivament de les conseqüències dels nostres actes.

En aquest context, la Teràpia de Vides Passades (TVP) ha estat desenvolupada per terapeutes, alguns d’ells formats en el rigor acadèmic i amb experiència pràctica, que han descobert l’evidència de la reencarnació, no per la via d’un dogma imposat o per una creença lliurement acceptada, sinó mitjançant la pràctica quotidiana amb els seus pacients.

Si un individu creu que només es viu una sola vegada, pot decidir desentendre’s de la sort del lloc on viu, doncs suposa que no hi tornarà. Però davant del dubte d’una persona que creu probable que pugui tornar a la Terra, aquella pot pensar: «Compte, perquè potser hi tornarem. Per tant, hem de procurar deixar el Món igual o millor que com l’hem trobat, o com a mínim conservar-lo, evitant que empitjori excessivament, perquè serà el mateix indret a on anirem a parar».

Els pacients de la TVP tenen l’ocasió de descobrir que venim a aquest món a aprendre. Ho fem esbrinant les falles del nostre passat, amb les quals incorporem diferents tipus de lliçons, entre elles les virtuts fonamentals de l’amor i la compassió, que són algunes de les quals l’ànima ha d’assumir en el seu camí de perfeccionament. Virtuts necessàries en un planeta com el nostre, que pot nodrir de prou aliment, matèria i energia a tots els seus habitants, però on hi ha gent que pateix mancances greus. Un planeta amb una rica varietat d’espècies i mitjans, però en risc a causa de l’excés de contaminació i el malbaratament de recursos. On la Humanitat disposa d’una gran diversitat de nacions, cultures i llengües, cadascuna capaç d’oferir les seves solucions originals a la resta, però amb la capacitat militar suficient com per destruir diverses vegades la vida que hi conté.

L’assignatura més gran pendent de la Humanitat del nostre planeta, encara que no l’única, és elevar el nivell ètic i de consciència de la nostra societat. En aquesta labor l’espiritualitat és decisiva. Des d’aquest modest lloc web En cos i ànima introduïm els internautes en aquest camí obert per uns investigadors pioners que, combinant psíquica i metapsíquica, poden ajudar-nos a millorar el nivell de les relacions entre els individus, entre els col·lectius, i en el respecte cap a la nostra pròpia natura i la de la resta dels éssers vius.

Equip del web En cos i ànima.
Primera versió: Dijous, 18 de gener del 2018.
Darrera modificació: Dimarts, 30 de gener del 2018